TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - CZERWIEC 2014 (T13)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - CZERWIEC 2014 (T13)':

- Pokazany na fotografii, będący atrakcją Szlaku Tatarskiego, najstarszy w Polsce drewniany meczet tatarski znajdujący się we wsi Kruszyniany, leży na terenie województwa ........
- Na mapie w skali 1:50 000 odległość między dwoma punktami wynosi 5 cm. Ile metrów ma ten odcinek w rzeczywistości? ........
- Wyjazdy turystyczne organizowane przez pracodawców, głównie przez zamożne firmy, dla swoich pracowników, to turystyka ........
- Na którą godzinę czasu rosyjskiego należy zaplanować przylot turystów do Moskwy, którzy wylecieli samolotem z Warszawy o godz. 21.00 czasu lokalnego, przy założeniu, że lot trwa 2 godziny? ........
- Na podstawie oferty Kopalni Soli w Wieliczce, oblicz koszt zwiedzania Trasy Górniczej z przewodnikiem dla 24-osobowej grupy dzieci z piątej klasy szkoły podstawowej i 3 opiekunów. ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - CZERWIEC 2014 (T13)Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności
 • rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w turystyce;
 • rozróżniać formy i rodzaje turystyki;
 • rozróżniać rodzaje i elementy produktów turystycznych;
 • charakteryzować walory turystyczne Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
 • charakteryzować zagospodarowanie turystyczne regionów Polski;
 • rozróżniać instrumenty marketingu;
 • wykorzystywać informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach, mapach geograficznych i turystycznych;
 • identyfikować potrzeby rynku turystycznego.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • sporządzać dokumenty związane z organizowaniem i sprzedażą produktu turystycznego oraz kompleksową obsługą klienta;
 • wskazywać czynniki wpływające na popyt i podaż usług turystycznych;
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
 • wskazywać zadania podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 • wskazywać zasady działania biura podróży;
 • dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży do rodzaju oferty.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesie organizowania usług turystycznych i działalności biura turystycznego;
 • stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności turystycznej;
 • rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki zapobiegawcze.