ZSZ STOLARZ - CZERWIEC 2016 (A13)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'ZSZ STOLARZ - CZERWIEC 2016 (A13)':

- Na którym rysunku pokazano belkę? ........
- Zarysy widocznych powierzchni i krawędzi na widokach i przekrojach elementów mebli należy rysować linią ........
- W wykazie operacji technologicznych potrzebnych do wykonywania elementu pokazanego na rysunkach zabrakło operacji ........
- Ile litrów kleju należy przygotować do klejenia na zimno elementów o powierzchni klejonej 50 m2, jeżeli zużycie kleju wynosi 150 ml/m2? ........
- W celu usunięcia zniszczonej powłoki wykończeniowej z elementu płytowego mebla o wymiarach 1200 x 600 mm należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego ZSZ STOLARZ - CZERWIEC 2016 (A13)Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać i stosować znaki graficzne, oznaczenia wymiarów, uproszczeń rysunkowych, materiałów, elementów oraz złączy występujących w konstrukcjach wyrobów stolarskich;
1.2. rozpoznawać sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów stolarskich oraz określać ich wymiary;
1.3. rozróżniać cechy i właściwości materiałów do konserwacji drewna;
1.4. rozróżniać wyroby stolarskie, elementy ich budowy oraz konstrukcje mebli i stolarki budowlanej;
1.5. rozróżniać narzędzia i maszyny do obróbki drewna;
1.6. rozpoznawać obrabiarki specjalistyczne stosowane w procesie produkcji wyrobów stolarskich;
1.7. rozpoznawać wady drewna oraz wskazywać ich wpływ na jakość wyrobów stolarskich.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać rodzaje klejów oraz materiałów lakierniczych i wykończeniowych na podstawie właściwości i cech podawanych przez producenta;
2.2. obliczać ilość materiałów podstawowych oraz wykończeniowych (tarcica, tworzywa drzewne, roztwory klejowe, materiały lakiernicze) do wykonania wyrobów stolarskich;
2.3. obliczać wielkość strat materiału lakierniczego przy natrysku pneumatycznym;
2.4. wskazywać zastosowanie drewna o określonym poziomie wilgotności w wyrobach stolarskich;
2.5. dobierać techniki pomiaru wilgotności drewna do wymaganego stopnia dokładności wyniku;
2.6. dobierać technologie oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania określonego wyrobu stolarskiego;
2.7. sporządzać kalkulacje kosztów związanych z wykonaniem określonego wyrobu stolarskiego.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac stolarskich;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac stolarskich oraz prowadzenia procesów wykańczania powierzchni wyrobów stolarskich;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac stolarskich;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac stolarskich.